5.01 – A

ä

aab

Aabäd

aabärä

aabfaarä

aabgchiijä

aabgchiijä

aanhüdärä

äärbätä

Äärperi

Aaschtränzä

aavrtruuä

abänandärä chon

abraggärä

ds äintwädärä

albig

änandäränaa

ängägäd

apprferggä

ärgrätschä

ärläidä

ärliädärlichä

ärmüätä

ärniässä

ärwüschschä

äswàs

äsweltrgattig

äswiälang

äusälb