5.08 – M

määggälä

machchä

Mäischtrgschiss

Mälinäs

Mäntschächüäli

mäuä

Megäri

miänggä

midänandärä

midärä

miin

müädä

muälä

müfärä