8.0 – Gsund siin

Ein Klick auf die kleinen Pfeile ergibt den Ton.

Üns Naani gschpürd ds Wättr

Üns Naani säid, äs chomi läid,
will d Chüpfäfluä ä Chappä träid.
Di Glidr tüänd au alli weh,
schi mäind, äs gäbi gwüss noch Schnee.

Üns Naani ischt ä wérägi

Hübsch langsam und ordäli ummrgaan,
dämm sägänd di Kurgescht schpaziärä.
Schi faad jetz au gar nüd mee andärscht aan,
Gaan gäid noch mid salbä und schmiärä.

Raichrischtli z Cafräissä

Ja, Raischrischtli dussnä hed nid äs rings Läbä,
är muäs was är hed an äs Boord zuachi chläbä.
Är hed dr Rain ggerbt und ischt zfridä drmid,
wenn s für schiini Äignä gnuäg Iichommä gid.

Chläin und aläin dähäimäd

Ärwàgsni häind än Huuffä z tuän und Soorgä.
Dass d Chind au Soorgä häind, bliibt z mäischt vrboorgä.
«Wenn sch entli cheemänd, d Mammä und dr Ätti,
und ii nid albig dääwäg z angschtä hätti.»

Üns Naani muuläd

Näi, Wassr triichscht nid us äm Bach,
driin hed s ggwüss allrhand Gätiär
und Vogldräckä ab am Tachch.
Ärchrankä chascht, säb säg i diär!

Ds Buäbi täuff im Bett

Am Morgäd vor uufschtaan schon bchlagt är schiis Wee.
D Mammä hed Murmändäfäisti und Tee.
Schi cha mä nüüd machchä zum Dank.
Där aaräm Schiissr ischt chrank.

Miini Schweschtr hed Fiäbr

Bim Bäärgä hed s niänä äs Teliffoon.
Bliib gsund, den dr Doktr chan dert nid choon!
Doch d Schweschtr hed Fiäbr und eelend wee,
wiär häind käin Tablettä, nun ättäs Tee.
Da packt schä dr Papä in Tüächr iin,
im Laufschritt gäit s uuswärts und ab in ds Tal.
Ds Penicillin ischt ärfundä gsin,
zum Glück häindsch äs ghan im Schpital!

Aläin

I huusä aläin ooni Hund.
Was tuän, wenn än Iinbrächchr chund?
I hoffä är gchomi nid iin,
sus wett i nid aawäsänd siin.

Ischt ä Wolf ummr?

Äs hed in dr Nacht ganz ordäli gschniid,
und aab bis in d Schuäl is halt tondärli wiit.
Hüt schick wr di Gööf nid aläin ab in ds Tal.
Äs wenn gid s äs Unglück, s gäid bis an ä Mal.

Redä mid dm Wolf nützt nüüd

Än Hüttä gän buuä im Wald,
das müässänd di Gööf hüt vrgässä.
Äs chund äim bald häiss und bald chald,
dr Wolf chönti choon und schi frässä.

Dr Neeni

Är sötti mee gä lauffä,
zwäi Wandrschtäckä chauffä.
Wen ds Gguutschi nu nid weer!
So tuäd är schi gaar schweer.

Än Gfröörlig

Än aarmä Gfröörlig ischt miin Maan.
Är schlottäräd, äs hülft käis Chruut,
vam Fuäss bis Chopf nun Hennähuut.
Äs Gitzi chönti suugä draan.

Dr Cafräissr Neni hed gsäid

Mä sötti niä nüüd übrtriibä.
Das ischt miär im Gädechtnis plibä.
Dr äignä Gsundhäit diänäd s nüüd
und au nid allnä andärä Lüüt.

Halb sövl ässä

In Ziitigä, Heftli, a viilnä Oord schtäid, das sii gsund,
äs häi Vitamin, guäti Öl und sii nid ättä Schund.
Den list ma grad ds Gägätäil, das sii nid gsund und den ditz.
Am beschtä, mä isst so wiä früär van alläm än bitz.
Was sch dazumal gsäid haind, hed ggoltä, gilt hütt und all Tag:
Mä sötti nun halb sövl ässä, as das waa ma mag.
Mä hockäd ja albig und schtriichläd bim Ässä dr Magä.
Wen s dääwäg so wiitärgäid, gäid s ünschnä Härz an dä Chragä.

Üns Naani gid än Raat

Ischt ds Wättr au hübsch, nümmscht gliich Wättrhääss mit,
bim läidä chascht albig noch tuän wiä d de witt.
Im Rucksack hed s Tee, ätäs Brod, än bitz Schpäck,
sus chuscht, söttischt müäd siin, baald nümmä vam Fläck.

Äs föönäd

Dr Föhn hed d Wassrgeltä am Füdli,
säb hed üns Nani albig schon gsäid.
Und we mä ds Ggwülch gsiäd, is s wol au mügli,
dass hütt schon zuä tuäd. Moorä is s läid!